Tur virtual USEFS reusita studentului
CONGRES 2022
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
S E N A T U L
U S E F S
din 04 februarie 2021

Departamentul Logistică
Raport de activitate pentru anul 2020 şi obiectivele pentru 2021

REGULAMENT
DE ORDINE INTERIOARĂ A BIBLIOTECII
UNIVERSITĂȚII DE STAT DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

REGULAMENT
DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A BIBLIOTECII
UNIVERSITĂȚII DE STAT DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT