Tur virtual USEFS reusita studentului
CONGRES 2022
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
S E N A T U L
U S E F S
din 03 octombrie 2019

RAPORTUL DE ACTIVITATE 2018-2019

PLANUL DE ACTIVITATE AL CENTRULUI UNIVERSITAR
DE GHIDARE ŞI CONSILIERE ÎN CARIERĂ

PLAN DE ACTIVITATE A CONSILIULUI ŞTIINŢIFIC USEFS 2019-2020

PLAN OPERAȚIONAL pentru asigurarea calității educației și cercetării științifice în anul universitar 2019–2020

Planul editorial al publicaţiilor ştiinţifice în Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport (2019-2020)

PLAN OPERAȚIONAL PENTRU CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ 2019-2020