Tur virtual USEFS reusita studentului
CONGRES 2022
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
S E N A T U L
U S E F S
din 26 septembrie 2018

ORDINEA DE ZI:

Raportul rectorului cu privire la activitatea USEFS 2017-2108

PLAN OPERAȚIONAL PENTRU CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ 2018-2019

Hotarirea Senatului USEFS cu privire la calificarea profesională a personalului academic al Catedrei Bazele Teoretice ale Culturii Fizice