Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
Studii de MASTER - 2021

PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSUL DE ADMITERE 2021
COMPLETEAZĂ CEREREA ON-LINE
APLICA AICI!

REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI DE OCUPARE
A LOCURILOR CU FINANȚARE BUGETARA,
SESIUNEA DE BAZA CICLUL II - MASTER

Procedura de recunoaștere a actelor de studii obținute în străinătate în scopul continuării studiilor în instituțiile de învățământ naționale

PLAN admitere 2021

ACTIVITATEA COMISIEI DE ADMITERE 2021 USEFS

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii la studii superioare de master (ciclul II) pentru anul universitar 2021-2022

TERMENELE DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE 2021

Ordin cu privire la stabilirea taxelor de studii

ACTELE NECESARE PENTRU PARTICIPAREA ÎN CONCURSUL DE ADMITERE 2021

Metodologia concursului de admitere 2021