Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Alte Structuri
SEMINARUL METODICO–PRACTIC
REALIZĂRI ȘI PERSPECTIVE ÎN SPORTUL NAUTIC
DIN REPUBLICA MOLDOVA

Program - Invitație