Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Alte Structuri
MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE ALE STUDENȚILOR
05.04.2017

RAPORT
privind desfăşurarea conferinţelor ştiinţifice ale studenţilor (ciclul I şi II)
la catedrele Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport în anul 2015

Galerie Foto