Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Alte Structuri
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

ADMITEREA - 2017

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi (UGAL), România
Facultatea Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste, Economice şi Inginereşti...


Liste studenți

Liste Licență - anul II

Liste Licență anul III

Liste Master Loisir-Fitness


A V I Z

În atenția absolvenților 2017...


A V I Z

ORARUL SESIUNEI DE VARĂ 2017...


A V I Z

IN ATEŢIA STUDENŢILOR ŞI MASTERANZILOR, ANII TERMINALI...


A V I Z

LISTA
ÎNDRUMĂTORILOR PENTRU ELABORAREA ŞI SUSŢINEREA TEZELOR DE
LICENŢĂ ŞI DISERTAȚIILOR DE MASTER PENTRU ANUL DE STUDII 2016-2017...


A V I Z

AVIZ
ÎN ATENTIA MASTERANZILOR ANULUI I
ÎN PERIOADA 19 – 24 IUNIE 2017 VOR AVEA LOC ORE DE CURS ŞI EXAMEN
LA DISCIPLINA „PRACTICA ÎN SPORTURI NAUTICE” CONFORM URMĂTORULUI PROGRAM...