Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Alte Structuri
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

A V I Z

LISTA ÎNDRUMĂTORILOR PENTRU ELABORAREA ŞI SUSŢINEREA
TEZELOR DE LICENŢĂ ŞI MASTERAT
PENTRU ANUL DE STUDII 2017-2018...


A V I Z

IN ATENŢIA STUDENTILOR SI MASTERANZILOR DECLARATI ADMISI LA FACULTATEA TRANSRONTALIERĂ DE ŞTIINŢE UMANISTE, ECONIMICE ŞI INGINEREŞTI (SPECIALITATILE: LICENTA – „EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ” ŞI MASTERAT – „LOISIR – FITNESS”)
PE 14 SEPTEMBRIE, LA ORA 16.00, aud.138, VA AVEA LOC ȘEDINȚA ORGANIZATORICĂ PRIVIND ÎNCEPUTUL ANULUI DE STUDII 2017-2018