Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

A V I Z

LISTA ÎNDRUMĂTORILOR PENTRU ELABORAREA ŞI SUSŢINEREA
TEZELOR DE LICENŢĂ ŞI MASTERAT
PENTRU ANUL DE STUDII 2017-2018...


A V I Z

IN ATENȚIA STUDENȚILOR ȘI MASTERANZILLOR ANULUI I, INMATRICULAȚI IN 2017...


A V I Z

ÎN ATENTIA STUDENŢILOR ANILOR DE STUDII 2-3 (LICENȚĂ) ȘI 2 (MASTERAT)
DNA CONF.DR. IULIANA BARNA ÎN PERIOADA 25-26 NOIEMBRIE 2017
VA SUSTINE ORELE DE CURS SI SEMINARE,
CONFORM URMĂTORULUI PROGRAM...


A V I Z

ORAR OCTOMBRIE-DECEMBRIE (Andreea Morosanu)...