reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

O R A R...


A V I Z

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2017 - 2018
STUDII DE LICENŢĂ
(ANI NETERMINALI ŞI TERMINALI)...


A V I Z

LISTA ÎNDRUMĂTORILOR PENTRU ELABORAREA ŞI SUSŢINEREA
TEZELOR DE LICENŢĂ ŞI MASTERAT
PENTRU ANUL DE STUDII 2017-2018...


A V I Z

IN ATENȚIA RESTANȚIERILOR TUTUROR SPECILITĂȚILOR
A ANILOR DE STUDII II SI III (LICENȚĂ) SI ANULUI II (MASTERAT)...