Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
KINETOTERAPIA ÎN TRAUMATOLOGIA SPORTIVĂ
A V I Z

Modular în perioada octombrie-ianuarie la cursul:
Evaluarea restantului funcţional post-traumatic, lect. dr. Neculăeș Marius...