reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri

CATEDRA DE MEDICINĂ SPORTIVĂ
Şeful catedrei: Odetta Ţîganaş
conferenţiar universitar, doctor în biologie
Tel.:(+373) 022 31 04 32
E-mail: medicinasportiva@gmail.com

Catedra de medicină sportivă a USEFS a fost creată în septembrie 2006, în urma reorganizării Catedrei de discipline medico-biologice, care a activat şi în cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău. În plan istoric, colectivul catedrei a fost condus de către profesorii Gheorghe Baciu, dr. hab. în medicină, prof. univ. (1991 - 1994), Raisa Moroşan, dr. hab. în medicină, prof. univ. (1994 —2000), Victor Lupaşco, dr. în biologie, conf. univ. (2000 —2001), Mihail Godorozea, dr. în medicină, conf. univ. (2001 —2002), Sergiu Pintilei, dr. în medicină, conf. univ. (2002 —2008), Ecaterina Erhan, dr. în biologie, conf. univ. (2008 —2014). Din decembrie 2014, funcţia de şef de catedră o deţine Odetta Ţîganaş, dr. în biologie, conf. univ.
O figură de marcă în cadrul catedrei a reprezentat-o profesorul Sergiu Pintilei —medic sportiv, cu o înaltă capacitate organizatorică, un puternic simţ al datoriei şi o dorinţă permanentă de a face o catedră performantă de medicină sportivă.
Membrii catedrei.
Activitatea didactică este asigurată de un numeros colectiv de specialişti în diferite domenii:
Ţîganaş Odetta, şef de catedră, conf. univ. dr. în biologie;
Moroşan Raisa, prof. univ. dr. hab. în medicină;
Lupaşco Victor, conf. univ. dr. în biologie;
Erhan Ecaterina, conf. univ. dr. în biologie;
Dudnic Eugen, conf. univ. dr. în biologie;
Jucov Artiom, conf. univ. dr. în medicină;
Moroşan Ion, lector univ., dr. în ştiinţe pedagogice;
Dorgan Victoria, lector univ., magistru în educaţie fizică şi sport;
Buzulan Aliona, lector univ., magistru în biologie;
Delipovici Irina, lector univ., magistru în educaţie fizică şi sport;
Gîrlea Natalia, lector univ., magistru în educaţie fizică şi sport;
Tataru Angela, lector univ., magistru în psihopedagogie.
Discipline de învăţămînt.
Profesorii Catedrei de medicină sportivă predau următoarele discipline: Medicina sportivă, Medicina extremală, Anatomia funcţională, Fiziologia umană, Ergofiziologia, Fiziologia patologică, Biologia, Biochimia efortului sportiv, Igiena educaţiei fizice şi sportului.
Toate materiile se completează reciproc şi sunt utile studenţilor USEFS, ceea ce le permite acestora să obţină cunoştinţe temeinice privind structura şi funcţiile organismului sportivilor şi limitele performanţei umane, ambele aspecte fiind solicitate de marea performanţă.
Studiile teoretice şi practice realizate de către specialiştii catedrei contribuie la realizarea următoarelor obiective:
-a optimiza antrenamentul sportiv şi a-l dirija ştiinţific;
-a realiza antrenamentele şi competiţiile în condiţiile fair-play-lui, fără implicarea substanţelor interzise cu impact negativ asupra sănătăţii şi a performanţei sportive;
-a reduce riscul accidentărilor în timpul procesului de instruire şi pregătire, precum şi în timpul competiţiilor sportive;
-a efectua selecţia medico-biologică primară, secundară şi finală;
-a optimiza alimentaţia şi medicaţia efortului sportiv;
-a efectua refacerea post - şi intraefort în vederea recuperării eficiente a sportivului;
-a desfăşura antrenamentele şi competiţiile în diferite condiţii de mediu (altitudine medie, variaţii de fusuri orare, temperaturi ridicate sau scăzute, umiditate relativ ridicată sau scăzută etc.).
-a acţiona eficient şi competent în acţiunile de prim ajutor;
-a spori impactul benefic al sportului şi culturii fizice asupra sănătăţii umane.
Activitatea metodico-ştiinţifică
Activitatea didactică şi ştiinţifică a catedrei se realizează în conformitate cu exigenţele actuale, inclusiv cu prevederile Codului educaţiei şi cu prevederile Procesului Bologna. În scopul atingerii indicatorilor de performanţă, la catedră se promovează şi se impulsionează permanent cercetarea ştiinţifică, participarea activă la conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale, realizarea tezelor de doctorat, brevetarea rezultatelor ştiinţifice etc. Recent lectorul superior Ion Moroşan şi-a susţinut teza de doctor cu titlul „Optimizarea motricităţii şi funcţionalităţii generale a elevilor de 10-11 ani la lecţiile de educaţie fizică”.
Direcţia de cercetare a catedrei include două teme: „Aspecte fiziologo-biochimice şi igienice ale dirijării antrenamentului sportiv” şi „Optimizarea activităţii de educaţie pentru sănătate şi de promovare a modului sănătos de viaţă”. Rezultatele investigaţiilor ştiinţifice au fost materializate în 15 monografii, 59 îndrumare metodice, 609 articole ştiinţifice, teze şi comunicări.
Cele mai remarcabile publicaţii sunt:
Mruţ I., Lupaşco V. Determinarea indicilor relativi ai consumului maximal de oxigen la alergători cu aplicarea eforturilor specifice (metoda modificată) (2012);
Moroşan R. Cerințe privind desfășurarea lecțiilor de educație fizică în școală (2012);
Moroşan R. Potențialul adaptiv al sistemului cardiovascular la elevii de 10 ani de diferit tip morfologic. (2012);
Ţîganaş O. Alimentaţia adecvată — un pas sigur spre sănătate şi performanţă (2009);
Paladi E., Budeanu L., Vîntu N., Ţîganaş O. Impactul abstenenţei forţate a mişcărilor pe fondalul hipotermiei asupra sistemului sanguin (2009).
Laboratoarele de biochimie, fiziologie şi ale celui medicină sportivă sunt dotate cu utilaje şi echipament de investigaţie performante. Catedra de medicină sportivă colaborează intens cu specialiştii în domeniu de la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi (România), Agenţia Naţională Antidoping a Republicii Moldova, Centrul Naţional de Sănătate Publică.
Strategia de dezvoltare a catedrei prevede:
-elaborarea şi promovarea proiectelor sustenabile de cercetare în domeniul sportului prin obţinerea finanţării de la bugetul de stat şi din programe de cercetare externă;
-creşterea nivelului de predare a disciplinelor de specialitate şi dezvoltarea indicatorilor de calitate;
-promovarea studiilor superioare de doctorat prin programe de doctorat profesional;
-stimularea cercetărilor ştiinţifice în domeniul sportului de amatori şi al celui profesionist;
-instituirea cercului ştiinţific studenţesc.
Galerie Foto