Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
ORARUL
activităților didactice
la Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport

L I C E N T A
Facultatea Sport - sesiunea repetata
Facultatea Pedagogie - sesiunea de iarna

FRECVENTA REDUSA
...

M A S T E R A T
Facultatea Sport - orar sem.II, an.I
Facultatea Sport - sesiunea repetata (anul I)
Facultatea Pedagogie - orar sem.II, an.I
Facultatea Pedagogie - sesiunea repetata (anul I)
Facultatea Pedagogie - sesiunea repetata (anul II)

D O C T O R A T
...