Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Alte Structuri
ORARUL
activităților didactice
la Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport

L I C E N T A
Facultatea Sport - sustinerea repetata examene

FRECVENTA REDUSA
...

M A S T E R A T
FACULTATEA SPORT
Orarul lectiilor anul I

FACULTATEA KINETOTERAPIE
...

FACULTATEA PEDAGOGIE
Tehnologii de educaţie şi instruire motrică
Orar - anul I
Orar - anul II
Tehnologii şi management în fitness
Orar - anul I
Orar - anul II

D O C T O R A T
...