Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
ORARUL
activităților didactice
la Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport

L I C E N T A
Facultatea Sport - sesiunea de iarna
Facultatea Pedagogie - sesiunea de iarna

FRECVENTA REDUSA
...

M A S T E R A T
Facultatea Sport - sesiunea de iarna
Facultatea Pedagogie - sesiunea de iarna (anul I)
Facultatea Pedagogie - sesiunea de iarna (anul II)

D O C T O R A T
...