Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Alte Structuri
ORARUL
activităților didactice
la Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport

L I C E N T A
Anul I
Anul II
Anul III
Anul IV
Practica - Facultatea Kinetoterapie
Practica - Facultatea Pedagogie
Orarul sesiunii de vară - Facultatea Sport
Orarul sesiunii de vară - Facultatea Pedagogie

FRECVENTA REDUSA
ANUL 1 - GRUPA 1 EF
ANUL 1 - GRUPA 2-3r EFS
ANUL 1 - GRUPA 4-5r CFR
ANUL 1 - GRUPA 6-7 SCOP
ANUL 2 - GRUPA 1 EF
ANUL 2 - GRUPA 2-3 EFS
ANUL 2 - GRUPA 4 CFR
ANUL 2 - GRUPA 5,6,7 SCOP
ANUL 3 - GRUPA 1-2 PEF
ANUL 3 - GRUPA 3 EFS
ANUL 3 - GRUPA 4-5 CFR
ANUL 3 - GRUPA 6,7,8 SCOP
ANUL 4 - GR 1 EFP
ANUL 4 - GR 2 EFS
ANUL 4 - GR 3,4 CFR
ANUL 4 - GR 5,6 SCOP
ANUL 5 - GR 1 EFP
ANUL 5 - GR 2,3,4 EFS

M A S T E R A T
FACULTATEA SPORT
Anul I, sem.II - Teoria și metodologia activității motrice / Tehnologia antrenamentului sportiv
Orarul sesiunii de iarnă - Facultatea Sport

FACULTATEA KINETOTERAPIE
Anul I - Logopedie şi motricitate verbală
Anul I - Tehnologii kinetoterapeutice de recuperare
Anul I - Terapia manuală şi kinesiologia aplicativă

FACULTATEA PEDAGOGIE
Anul I - sem II
Orar anul II - susținerea tezelor de master

D O C T O R A T
Orar cursuri sem. I
Orar cursuri sem. II