Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Alte Structuri

Senatul Studențesc al
Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport

În strînsă colaborare cu administrația universității am reușit să realizăm un act de caritate la casa de copii din Strășeni.

La inițiativa biroului permanent al Senatului Studențesc al Universității de Stat de Educație Fizicăși Sport (Safaler Marcel, Belibou Mariana, Pînzaru Marina, Sercel Andrei, Cocieri Eugeniu, Rusu Oxana, Neamțu Anastasia), s-a reușit atingerea scopului propus.

Prima activitate de binefacere organizată, prin efortul studenților și al corpului didactic am reușit să adunăm: jucării, hăinuțe și o sumă de bani,ce ne-a oferit posibilitatea de a procura fructe și dulciuri care le-au umplut inima copiilor de bucurie.

În luna ianuarie anului 2015, membrii Senatului Studențesc s-au îndreptat spre orașul Strășeni la casa de copii, unde au fost întîmpinați cu o enormă bucurie.

Toate cadourile au fost transmise direct copiilor, care au rămas mulțumiți de pasul surprinzător făcut de către studenții Universității de Stat de Educație Fizică și Sport.

Direcția casei de copii, transmite sincere mulțumiri întregii administrații pentru efortul depus de către toți organizatorii ce stau la baza acestui proiect.

„Profund entuziasmată de tot ce faceți și sper ca și vouă să vi se realizeze măreţele planuri ce le aveți pe viitor, mulțumim pentru lecția de viață oferită copilașilor, de a tinde mereu spre ceva mai bun, vă mulțumesc și vă mai așteptăm cu mare nerăbdare”.