reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
AVIZ

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice
Pretendent - UNGUREANU Aurelian
Conducător ştiinţific - CEBAN Vasile, dr. în ştiinţe pedagogice, conf. univ.
Consultant ştiinţific - BRANIȘTE Tudor, dr.hab. în medicină, prof. univ.
Consiliul ştiinţific specializat: D40 533.04-32 – Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie
Tema tezei: „Menținerea condiției fizice a studenților prin practicarea activității motrice la aparate și instalații de fitness”
Specialitatea: 533.04 - Educaţie fizică, sport, kinetioterapie şi recreaţie.
Data: 08 noiembrie 2018
Ora: 14.30
Local: USEFS, str. Andrei Doga, 22, sala mică a Senatului(bir.105), USEFS

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului: