reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
AVIZ

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice
Pretendent - DEMCENCO Alexei
Conducător ştiinţific - MANOLACHI Veaceslav, dr. hab. în ştiinţe pedagogice, prof. univ.
Consiliul ştiinţific specializat: D40 533.04-34 – Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie
Tema tezei: „Формирование прикладных координационных способностей у школьников 12-13 лет средствами физического воспитания / Formarea capacităților coordinative aplicative la elevii de 12-13 ani prin mijloacele educației fizice”
Specialitatea: 533.04 - Educaţie fizică, sport, kinetioterapie şi recreaţie.
Data: 20 septembrie 2018
Ora: 16.00
Local: USEFS, str. Andrei Doga, 22, sala mică a Senatului(bir.105), USEFS

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:


AVIZ

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice
Pretendent - PASCU Nicolae
Conducător - CEBAN Vasile, dr. în ştiinţe pedagogice, conf. univ.
Consultant - BUDEVICI-PUIU Anatolie, dr. în istorie, prof. univ.
Consiliul ştiinţific specializat: D40 533.04-32 – Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie
Tema tezei: „Dezvoltarea îndemânării la începători în tenisul de câmp prin învățarea motrică”
Specialitatea: 533.04 - Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie.
Data: 20 septembrie 2018
Ora: 14.30
Local: USEFS, str. Andrei Doga, 22, sala mică a Senatului(bir.105), USEFS

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului: