reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
AVIZ

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice
Pretendent - CONSTANTINESCU MIHAI
Conducător ştiinţific - Rîşneac Boris, dr. în şt. ped., prof. univ.
Consultant ştiinţific - Racu Sergiu, dr. în şt. ped., conf. univ.
Consiliul ştiinţific specializat: D40.533.04 - 30 Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie.
Tema tezei: „Înotul terapeutic în prevenirea deficienţelor fizice funcţionale ale coloanei vertebrale a copiilor în perioada prepubertară”
Specialitatea: 533.04 - Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie.
Data: 12 septembrie 2017
Ora: 14.30
Local: USEFS, str. Andrei Doga, 22, sala Senatului, USEFS

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului: