Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Alte Structuri
AVIZ

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice
Pretendent - VOLCU GHEORGHE
Conducător ştiinţific - Budevici-Puiu Liliana, dr. în şt. ped., conf. univ.
Consiliul ştiinţific specializat: D40 533.04-29 Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie.
Tema tezei: „Pregătirea antrenorilor-manageri pentru activitatea de cercetare managerială”
Specialitatea: 533.04 - Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie.
Data: 13 iulie 2017
Ora: 10.00
Local: USEFS, str. Andrei Doga, 22, sala Senatului, USEFS

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:


Se anunţă susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice
Pretendent - AMELICICHIN ECATERINA
Conducător ştiinţific - Budevici-Puiu Liliana, dr. în şt. ped., conf. univ.
Consiliul ştiinţific specializat: D40.533.04-31 Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie.
Tema tezei: „Rolul competenţelor de marketing în promovarea serviciilor sportive”
Specialitatea: 533.04 - Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie.
Data: 13 iulie 2017
Ora: 12.00
Local: USEFS, str. Andrei Doga, 22, sala Senatului, USEFS

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului: