reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
AVIZ

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice
Pretendent - VOLCU Irina
Conducător ştiinţific - MANOLACHI Victor, dr. în pedagogie, conf. univ.
Consiliul ştiinţific specializat: D 533.04-67 – Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie
Tema tezei: „Pregătirea masteranzilor facultăților de educație fizică și sport prin creativitate managerială”
Specialitatea: 533.04 - Educaţie fizică, sport, kinetioterapie şi recreaţie.
Data: 11 iulie 2019
Ora: 10.00
Local: USEFS, str. Andrei Doga, 22, sala mică a Senatului(bir.105), USEFS

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului: