reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
Acte normative EXTERNE


Acte normative INSTITUȚIONALE

Regulament privind functionarea caminelor USEFS

Regulamentul de evaluare profesionala a cadrelor didactico-stiintifice

Regulament cu privire la formarea continuă

Regulamentul cu privire la modul de ocupare a posturilor didactice în USEFS

Curiculum privind stagiile de practică ale studenților (ciclul I și ciclul II)

Regulament cu privire la organizarea Ciclului II - studii superioare de mastera în cadrul USEFS

Regulamentul cu privire la mobilitatea academică în USEFS

Regulamentul de organizare și funcționare a comisiilor de asigurare a calității

Regulament privind desfășurarea Activităților de Audit Intern al Calității USEFS

Regulament de funcționare a Comisiei științifico-didactice a USEFS

Regulamentul de organizare și funcționare a departamentului management al calității USEFS

Regulament de funcționare a infrastructurii calitaății USEFS

Regulament locuri bugetare USEFS

Regulamentul de aplicare a sistemului național de credite de studiu la USEFS

Regulament privind cadrul general de organizare și desfășurare al stagiilor de practică (ciclul I si ciclul II)

Codul de etică profesională al USEFS

Contract de studii superioare de doctorat

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor superioare de doctorat (ciclul III) în USEFS

Regulamentul şcolii doctorale

Metodologia consiliere si ghidare studenti USEFS

Regulamentul USEFS cu privire la organizarea și funcționarea structurii de autoguvernanță studențească

Regulamentul de evaluare internă a programelor de studii de licență

Regulament de funcționare a Centrului de ghidare USEFS

Regulamentul privind organizarea și funcționarea organelor de conducere ale USEFS

Regulamentul cu privire la normarea activității științifico-didactice și de cercetare în învățămîntul superior

Regulament cu privire la modul şi condiiţiile de acordare a burselor în USEFS

Regulament cu privire la delegarea personalului USEFS

Regulament cu privire la metodologia de salarizare şi stimulare a personalului USEFS

Regulament cu privire la elaborarea tezelor de licență

Statutul Centrului de Ghidare

Regulament de invatare

Regulament privind prelucrarea informatiilor ce contin date cu caracter personal in sistemul de evidenta contabila

Politica de securitate privind protectia datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora in cadrul sistemelor informationale gestionate de USEFS a RM

Regulament privind prelucrarea informatiilor ce contin date cu caracter personal in sistemul de evident a resurse umane a USEFS

Regulament privind prelucrarea informatiilor ce contin date cu caracter personal in sistemul de evident a al studentilor