Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
CONSILIUL CALITĂŢII AL USEFS

Preşedinte: Petru Demcenco
conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe pedagogice

Vicepreşedinte: Viorica Calugher
doctor în ştiinţe pedagogice

Tel.: (+373) 022 31 04 30, (+373) 022 49 76 55

Consiliul calităţii al USEFS este un organ consultativ al Senatului USEFS în domeniul calităţii, avînd misiunea de a stabili, a documenta, a implementa, a menţine şi a îmbunătăţi sistemul de management al calităţii din USEFS, în deplină concordanţă cu cerinţele învăţămîntului superior al Republicii Moldova şi al celui european.
Obiective strategice:
-elaborarea conceptuală a sistemului de asigurare a calității, în sensul definirii structurii lui organizatorice şi funcţionale, precum şi a modului de integrare a acestuia în managementul strategic al universităţii;
-elaborarea strategiei de implementare a sistemului de asigurare a calităţii în USEFS;
-planificarea activităților şi rezultatelor preconizate a fi obţinute prin implementarea sistemului de asigurare a calităţii;
-analiza rezistenţelor obiective şi subiective care pot fi generate de implementarea sistemului de asigurare a calităţii şi propunerea de soluţii privind depăşirea lor;
-evaluarea procesului de implementare a managementului calităţii în USEFS şi aplicarea măsurilor necesare;
-elaborarea strategiilor de evaluare internă şi gestiunea acțiunilor de evaluare externă.
În componenţa Consiliului calităţii intră:
Demcenco P., preşedinte;
Calugher V., vicepreşedinte;
Zavalişca A., şefa Departamentului Managementul Calităţii;
Carp I., şeful Departamentului Studii;
Guţu A., preşedintele Comisiei de asigurare a calităţii a Facultăţii de Protecţie, Pază şi Securitate;
Racu S., preşedintele Comisiei de asigurare a calităţii a Facultăţii de Kinetoterapie;
Busuioc S., preşedintele Comisiei de asigurare a calităţii a Facultăţii de Pedagogie;
Triboi V., preşedintele Comisiei de asigurare a calităţii a Facultăţii de Sport;
Cotorcea A., preşedintele Comisiei de asigurare a calităţii a Facultăţii Оnvăţămînt cu Frecvenţă Redusă;
Amelicichin E., şefa Secţiei de audit intern a USEFS;
Creciun V., studentă, Facultatea de Sport;
Ouş V., student, Facultatea de Protecţie, Pază şi Securitate.
Asigurarea calităţii în cadrul USEFS nu constituie un scop în sine, ci un mijloc prin care universitatea este orientată spre performanţă. Prin intermediul sistemului calităţii se dezvoltă o cultură a calităţii în activitatea personalului şi a studenţilor.

Pentru detalii apasati aici:
Departamentul calitate

ZIUA MONDIALĂ A CALITĂȚII...

Informatie privind pregatirea pentru Senatul USEFS a chestiunii "Monitorizarea calitatii pregatirii teoretico-practice a studentilor absolventi pentru examenele de licenta (ciclurile I si II)"

Raport cu privire la evaluarea gradului de satisfactie a studentilor USEFS

Informatie cu privire la rezultatul realizarii academice a studentilor ciclul I si II de studii la USEFS in anul universitar 2016-2017