reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
AVIZ

La 22 februarie 2018, ora 14.45, în cadrul
Seminarului Ştiinţific de Profil
va avea loc susţinerea tezei de doctor cu tema::
1. "Menținerea condiției fizice a studenților prin practicarea activității motrice la aparate și instalații de fitness."

Autor -- UNGUREANU Aurelian

Conducator științific -- CEBAN Vasile, dr., conf.univ.

2. "Формирование прикладных координационных способностей у школьников 12-13 лет средствами физического воспитания."

Autor -- DEMCENCO Alexei

Conducator științific -- MANOLACHI Veaceslav, dr. hab., prof.univ.

la specialitatea
533.04 - Educaţia fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie