reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
AVIZ

La 24 ianuarie 2019, ora 14.45, în cadrul
Seminarului Ştiinţific de Profil
va avea loc susţinerea tezei de doctor cu tema::
1.Pregătirea masteranzilor facultăților de educație fizică și sport prin creativitate managerială.

Autor -- Volcu Irina

Conducator științific -- Budevici-Puiu Anatolie, dr., prof.univ.

la specialitatea
533.04 - Educaţia fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie