Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Alte Structuri
AVIZ

La 21 iunie 2017, ora 12.00, va avea loc ședința
Seminarului Ştiinţific de Profil
Ordinea de zi::
1. Prezentarea modificărilor de îmbunătățire operate în teza de doctor habilitat a dnei O. Aftimiciuc cu tema ,, Legitățile formării ritmului de activitate profesională pedagogică a specialistului în cultura fizică,, în baza deciziei Comisiei de experți ad-hoc, instituită prin Hotărârea nr. AT 2 din 23.05.2017 a CNAA.

2. Susținerea tezei de doctor în științe pedagogice :
"Recuperarea funcțională a persoanelor post AVC prin aplicarea tehnologiei "MASAI BAREFOOT""


Autor -- DANELCIUC Francisc Tadeus

Consultant științific -- Danail Segiu, doctor în științe pedagogice, profesor universitar;

Consultant științific -- Pascal Oleg, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar.


la specialitatea
533.04 - Educaţia fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie