reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
AVIZ

La 20 decembrie 2018, ora 12.00, în cadrul
Seminarului Ştiinţific de Profil
va avea loc susţinerea tezei de doctor cu tema::
1.Tehnologii de evaluare a studenților din instituțiile de cultură fizică în cadrul cursului "Bazele statului și dreptului" prin analiza de conținut.

Autor -- PÎRLII Inna

Conducator științific -- Budevici-Puiu Liliana, dr., conf.univ.

la specialitatea
533.04 - Educaţia fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie