Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
AVIZ

La 19 octombrie 2017, ora 14.45, în cadrul
Seminarului Ştiinţific de Profil
va avea loc susţinerea tezei de doctor cu tema::
1. Factorii motivaționali în obținerea performanțelor în jocul de handbal.

Autor -- Raul-Lucian Ferenț

Conducator științific -- Păcuraru Alexandru, dr., prof. univ.
la specialitatea
533.04 - Educaţia fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie