reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
AVIZ

La 24 octombrie 2019, ora 14.45, în cadrul
Seminarului Ştiinţific de Profil
va avea loc susţinerea tezei de doctor cu tema::
1.Recuperarea pacienților cu AVC ischemic în perioada acută prin aplicarea kinetoterapiei în asociere cu stimularea magnetică transcranială.

Autor -- Pirțac Ion

Conducător științific -- Danail Sergiu, dr., prof.univ.


Consultant științific -- Groppa Stanislav, dr.hab., prof.univ.

2.Формирование профессионально-прикладных компетенций у студентов профиля «Начальное образование» в содержание курса «Молдавские народные подвижные игры»

Autor -- Samoliuc Olga

Conducător științific -- Manolachi Victor, dr., conf.univ.


la specialitatea
533.04 - Educaţia fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie