reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
AVIZ

La 21 martie 2019, ora 14.45, în cadrul
Seminarului Ştiinţific de Profil
va avea loc susţinerea tezei de doctor cu tema::
1.Metodologia implementării hidroremorcherului computerizat în vederea dezvoltării aptitudinii de forță-viteză la înotătorii de performanță.

Autor -- Scorțenschi Dmitri

Conducator științific -- Rîșneac Boris, dr., prof.univ.


2.Bazele teoretice și metodologice ale educației fizice a studenților facultăților cu profil medical.

Autor -- Cozmei Geanina

Conducator științific -- Jurat Valeriu, dr., conf.univ.


la specialitatea
533.04 - Educaţia fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie