Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Alte Structuri

DIRECȚII DE CERCETARE

Direcţiile de cercetare ştiinţifică ale Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport:
1. Bazele teoretico-metodologice ale pregătirii profesionale a specialiştilor în domeniul culturii fizice.
2. Bazele teoretico-metodologice ale culturii fizice în sistemul învăţământului preuniversitar şi universitar.
3. Bazele teoretico-metodologice ale antrenamentului sportiv.
4. Bazele teoretico-metodologice ale culturii fizice recreative şi de recuperare.
5. Bazele teoretico-metodologice, psihologo-pedagogice şi socioumanistice ale culturii fizice.
6. Aspecte educaţionale şi juridice ale protecţiei, pazei şi securităţii.
7. Bazele medico-biologice ale culturii fizice.