reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
EVALUAREA EXTERNĂ A CALITĂȚII

PLANUL DE ACŢIUNI
PRIVIND ELIMINAREA NECONFORMITĂŢILOR IDENTIFICATE ÎN PROCESUL DE EVALUARE EXTERNĂ A
PROGRAMULUI DE STUDIU 141.13/142.04 EDUCAŢIE FIZICĂ/PSIHOPEDAGOGIE
de către Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Profesional