reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
CATEDRA MANAGEMENTUL CULTURII FIZICE
Şeful catedrei: Anatolie Budevici-Puiu
profesor universitar, doctor în istorie
Tel.: (+373) 022 31 04 28
E-mail: catedramcf@gmail.com

Catedra Managementul culturii fizice a fost fondată în anul 2005, prin ordinul Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova, la conducerea catedrei fiind numit dl. Budevici-Puiu Anatolie, prof. univ. dr. Catedra Managementul culturii fizice este o unitate structurală a Facultăţii de Sport (ciclul I) şi a Facultăţii de Pedagogie (ciclul II) ale USEFS, ce organizează pregătirea superioară şi cercetarea ştiinţifică în domeniul educaţiei fizice şi sportului, al managementului culturii fizice, într-un cadru universitar performant, axat pe principii de autonomie şi libertate academică, potrivit legislaţiei în vigoare.
De la fondarea catedrei şi pînă în prezent, conducerea catedrei a fost asigurată de următoarele persoane: Liliana Budevici-Puiu, conf. univ. dr. (2007-2011); Gabriela Frunză, conf. univ. dr. (2011-2012); Moroşanu Raisa, prof. univ. dr. hab. (2012-2014).
Membrii catedrei:
1. Budevici-Puiu Anatolie, prof. univ. dr.;
2. Budevici-Puiu Liliana, conf. univ. dr.;
3. Cuşneriov Alexei, conf. univ. dr.;
4. Ambrosi Nicolae, conf. univ. dr.;
5. Timuș Maria, dr.;
6. Ceban Vasile, conf. univ., dr.;
7. Carp Ana, lector univ., drd.;
8. Volcu Irina, lector universitar, drd.;
9. Volcu Gheorghe, dr.;
10. Franț Ana, lector universitar, drd.;
11. Savin Alexandru, lector universitar, drd.;
12. Frunză Gabriela, conf. univ. dr.;
13. Triboi Vasile, prof. univ. dr.;
14. Amelicichin Ecaterina, dr.;
15. Manolachi Victor, conf. univ. dr.;
16. Petrov Elena, conf. univ. dr.;
La catedră sunt predate cursurile teoretice, practico-metodice la următoarele specialități, la ciclurile I și II de studii:
-Educaţia fizică/Psihopedagogie (A.Cușneriov, I.Volcu, G.Volcu, A.Carp);
-Educaţia fizică şi sport (L.Budevici-Puiu, A.Cușneriov, A.Franț, I.Volcu, G.Volcu, A.Carp, A.Savin);
-Kinetoterapie (A.Cușneriov, A.Carp, G.Volcu);
-Educaţia fizică recreativă (L.Budevici-Puiu, A.Cușneriov, A.Dervici);
- Servicii de securitate a proprietăţii (A.Savin, G.Volcu);
- Securitate civilă şi ordine publică (A.Savin, G.Volcu);
-Tehnologia antrenamentului sportiv (M.Timu?);
-Managementul culturii fizice (A.Budevici-Puiu, L.Budevici-Puiu, A.Franț, M.Hămuraru, I.Volcu, G.Volcu, E.Petrov, N.Ambrosi, E.Amelicichin, M.Timuș);
-Marketing şi legislaţie în sport (A.Budevici-Puiu, L.Budevici-Puiu, A.Franț, M.Hămuraru, I.Volcu, N.Ambrosi, E.Amelicichin, V.Cireș, M.Timuș);
-Sport şi mass-media (A.Budevici-Puiu, G.Frunză, A.Franț, I.Volcu, E.Petrov, N.Ambrosi, E.Amelicichin, V.Cireș);
-Tehnologii și management în fitness (M.Timuș);
-Tehnologii și management în turism (M.Timuș);
- Asistență psihologică în sport (M.Timuș).
În scopul asigurării unui proces educativ de calitate, la catedră au fost create următoarele comisii:
- pentru activitatea didactică:
Budevici-Puiu Anatolie, prof. univ. dr., preşedinte;
Franț Ana, lector universitar, membru.
- de asigurare a calităţii:
Cușneriov Alexei, conf. univ. dr., preşedinte;
Savin Alexandru, lector universitar, membru.
-pentru activitatea științifică:
Budevici-Puiu Liliana, conf. univ. dr., preşedinte;
Volcu Irina, drd. lector univ., membru.
-de educație și etică:
Frunză Gabriela, conf. univ. dr., preşdinte;
Volcu Gheorghe, lector universitar, drd., membru.
Obiectivele prioritare ale activităţii catedrei sunt:
-consolidarea poziţiei de catedră performantă la nivel instituţional şi naţional;
-dezvoltarea corpului profesoral didactic şi de cercetare al catedrei în spiritul de înaltă responsabilitate profesională şi civică;
-promovarea unui învăţămînt centrat pe student, bazat pe acţiune, creativitate şi motivare;
-armonizarea şi promovarea valorilor ştiinţifice, culturale şi etice în comunitatea universitară, naţională şi internaţională;
-realizarea de parteneriate durabile cu alte instituţii academice de profil şi cu mediul de afaceri.
Pe parcursul anilor, au fost elaborate şi publicate peste 1200 de lucrări ştiinţifice şi metodice (6 manuale, 14 monografii, 7 compendii, 82 îndrumare metodice și peste 500 de articole științifice, teze și comunicări), printre care pot fi menționate:
Budevici-Puiu A. Organizarea educaţiei fizice şi sportului în instituţiile de învăţămînt din România interbelică (monografie);
Budevici Puiu L. Pregătirea profesională a specialiştilor de cultură fizică prin utilizarea jocurilor de organizare — consolidare (monografie);
Budevici Puiu L., Triboi V. Pregătirea legislativă şi managerială a specialiştilor din domeniul culturii fizice şi sportului (manual);
Budevici-Puiu A., Ambrosi N. Mişcarea sportivă din Moldova în cadrul procesului de integrare mondială (monografie);
Frunză G. Retorica în mass-media (note de curs);
Budevici-Puiu A., Ambrosi N. Evoluţia managerială a fenomenelor mişcării olimpice, educaţiei fizice şi sportului (crestomație);
Budevici-Puiu A., Prodan A. Strategia deontologiei specialistului de cultură fizică prin deontologiei specialistului de cultură fizică prin teambuilding şi training (Compendiu universitar).
Din anul 2005 pînă în prezent, sub conducerea profesorilor catedrei au fost susţinute cu succes 10 teze de doctor în ştiinţe pedagogice, dintre care cele mai reprezentative sunt:
Triboi Vasile. Социально-педагогические и нормативно-правовые основы развития студенческого спорта РМ (2006);
Calugher Viorica. Fundamente teoretico-metodice
Ursanu Grigore. Modelarea şi algoritmizarea antrenamentului sportiv la grupele de începători şi avansaţi în atletism (2009);
Armanov Stanislav. Implementarea strategiilor de marketing ale activităţilor sportive în cadrul contingentului de abiturienţi din domeniu;
Fetescu Sava.Managementul curriculumului de instruire al specialiștilor în domeniul educației fizice prin forme alternative de învățămînt (2015).
În perioada 2008-2011 la catedră s-a desfășurat și implementat proiectul național ”Managementul educației la distanță în contextul campusului virtual” (conducător de proiect - Budevici-Puiu Anatolie, prof. univ. dr.), la care au participat majoritatea membrilor catedrei.
În domeniul relaţiilor naţionale, internaţionale şi cu mediul de afaceri, Catedra Managementul culturii fizice colaborează şi cooperează cu instituţii academice de prestigiu din ţară şi de peste hotare. Ca obiectiv strategic prioritar catedra îşi planifică încheierea şi dezvoltarea parteneriatelor cu alte universităţi naţionale şi internaţionale, precum şi cu organizaţii economice şi sportive, pentru facilitarea derulării proceselor educaţionale şi a cercetării ştiinţifice.

IMAGINEA CATEDREI MCF

Galerie Foto