Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Congrese, conferințe și simpozioane
Programe de Studii
Facultăţi
Departamente
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
S E N A T U L
U S E F S
din 28 iunie 2022

RAPORTUL PRIVIND EVALUAREA PERFORMANȚEI ACADEMICE ȘI ACTIVITĂȚII DIDACTICE ÎN ANUL DE STUDII 2021-2022

TERMENELE DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE 2022, SESIUNEA DE BAZĂ

ACTELE NECESARE PENTRU PARTICIPAREA ÎN CONCURSUL DE ADMITERE 2022

METODOLOGIA CONCURSULUI DE ADMITERE 2022, LA CICLUL I – STUDII SUPERIOARE DE LICENȚĂ

METODOLOGIA CONCURSULUI DE ADMITERE 2022, LA CICLUL II – STUDII SUPERIOARE DE MASTERAT

REGULAMENTUL privind organizarea admiterii la studii superioare de licenţă (ciclul I) pentru anul universitar 2022-2023