Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Congrese, conferințe și simpozioane
Programe de Studii
Facultăţi
Departamente
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Alte Structuri
Pe 19 aprilie a avut loc lansarea Proiectului de cercetare finanțat de UE SUPPORTER (Furnizarea educației sportive prin planuri inovatoare și incluzive pentru egalitatea de gen/SecUring SPORTS Education ThRough innovative and inclusive Gender Equality Plans), care se va desfășura între aprilie 2023 și septembrie 2025. Scopul proiectului este de a sprijni opt instituții de învățământ superior sportive din Europa Centrală și de Est în dezvoltarea propriile planuri intersecționale, inovatoare, incluzive și cu impact pentru egalitatea de gen, care abordează în mod explicit violența bazată pe gen și hărțuirea sexuală.

Partenerii din proiect
- Fundația Europeană de Știință (ESF), Franța
- Universitatea Gothenburg (UGOT), Suedia
- Societatea nonprofit urbană a Centrului de Cercetare din Europa de Sud-Est (SEERK) Grecia
- Universitatea din Banja Luka (UNIBL), Bosnia și Herțegovina
- Universitatea din Ljubljana (UL), Slovenia
- Universitatea Charles (CU), Cehia
- Academia Națională de Sport Vasil Levski (ANS), Bulgaria
- Universitatea Sportului Lituanian (LSU), Lituania
- Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), România
- Universitatea de Educație Fizică și Sport din Georgia (STRIPES), Georgia
- Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport (USEFS), Moldova