reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
FACULTATEA ÎNVĂȚĂMÎNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ
Decan: Anatol Cotorcea
profesor universitar, doctor în ştiinţe pedagogice, Antrenor emerit al Republicii Moldova
Prodecan: Mariana Gîdei,
lector universitar, doctorandă
Metodist: Nina Dănilă
Tel.: (+373) 022 31 05 83, (+373) 022 49 77 10
E-mail: facultateaffr@gmail.com

Invitație seminar 13.12.2016

Raport privind asigurarea standardelor de calitate în
elaborarea tezelor de licență
la Facultatea Învățămînt cu Frecvență Redusă

Facultatea Învăţămînt cu Frecvenţă Redusă şi-a început activitatea în anul 1991, odată cu fondarea Institutului Naţional de Educaţie Fizică şi Sport, în prezent Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport (2006). Facultatea contribuie esenţial la pregătirea tinerilor specialişti, atît în domeniul educaţiei fizice şi sportului, cît şi al protecţiei, pazei şi securităţii. În această perioadă, facultatea şi-a perfecţionat sistematic mecanismele de instruire a studenţilor în conformitate cu imperativele actuale ale învăţămîntului superior de specialitate.
La facultate îşi fac studiile peste 1000 studenţi, absolvenţi ai liceelor, şcolilor medii de specialitate şi instituţiilor de învățămînt superior.
Studenţii Facultăţii Învățămînt cu frecvență redusă pot obţine una dintre următoarele specialități:
Domeniul: Științe ale Educației
Specialitatea: Educație fizică/ Psihopedagogie.
Domeniul: Cultură Fizică și Sport
Specialitatea: Educaţie fizică şi sport (antrenor la o probă de sport);
Cultură fizică recreativă (fitness și turism).
Domeniul: Protecție, Pază și Securitate
Specialitatea: Securitate civilă și ordine publică.
Procesul instructiv-educativ se realizează conform Codului Educației, planurilor de studii ale universităţii, ţinînd cont de tendinţele actuale ale reformei învăţământului din Republica Moldova.
Pe parcursul a 24 ani de activitate, au absolvit facultatea peste 3000 de studenţi, majoritatea dintre ei susţinând şi teze de licenţă, în conformitate cu prevederile Procesului de la Bologna.
Astăzi, absolvenţii facultăţii activează cu succes în domeniul pedagogiei, al antrenoriatului, al recreaţiei şi recuperării, contribuind considerabil la prosperarea domeniului educaţiei fizice, al sportului pentru toţi şi al celui de performanţă. Facultatea se mîndreşte cu absolvenţii săi: Tudor Casapu, campion olimpic; Marcel Trudov, campion european la judo; Veaceslav Gojan, locul III la Jocurile Olimpice; Vasile Triboi, decanul Facultăţii de Sport, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar; Petru Demcenco, prorectorul pentru dezvoltarea academică şi calitatea studiilor, precum şi cu actualii studenţi-sportivi de performanţă, membri ai loturilor naţionale: Maxim Dubarenco (tenis de cîmp), Dmitrii Galagoţ (box), Veniamin Dubrovin (tenis de masă), Artiom Pipa (haltere), Dumitru Bahov (volei).
Eficienţa activităţii facultăţii se datorează capacităţilor manageriale excepţionale ale celor care au exercitat de-a lungul timpului funcţia de decan: Efim Filipenco, Panfil Sava, Andrei Rotaru, Sergiu Busuioc şi Anatol Cotorcea (cel din urmă fiind în exerciţiu de funcţie), precum şi ale metodistei Nina Danilă, a cărei experienţă este un model de înalt profesionalism şi devotament.
Obiectivul strategic al facultății îl constituie implementarea noii forme de instruire —învățămîntul la distanță. Aceasta este o formă de educație, care se adresează tuturor celor care doresc un program flexibil de urmare a cursurilor universitare. Învățămîntul la distanță oferă posibilitatea de a absolvi programe de licență de cea mai înaltă calitate, fără a avea costuri suplimentare legate de desfășurarea activităților didactice în altă localitate decît cea de domiciliu.
Consiliul Facultății Învățămînt cu frecvență redusă îmbunătăţeşte în permanență procesul instructiv-educativ conform Strategiei de dezvoltare instituţională a USEFS (2015-2020), prin elaborarea şi implementarea actelor reglatorii cu privire la tehnologiile inovaţionale în corespundere cu standardele europene.