Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Alte Structuri
S E N A T U L
U S E F S
din 22 iunie 2017

RAPORT DE ACTIVITATE
AL RECTORULUI UNIVERSITĂŢII
(2016-2017)

PLANUL
activităţii Senatului Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
pentru an. univ. 2017-2018