Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
S E N A T U L
U S E F S
din 26 septembrie 2017

PLANUL DE ACTIVITATE AL CENTRULUI UNIVERSITAR
DE GHIDARE ŞI CONSILIERE ÎN CARIERĂ
pentru anul universitar 2017-2018

RAPORT
cu privire la evaluarea performanţei academice
a studenţilor USEFS în anul universitar 2016-2017
și direcţiile prioritare de modernizare a procesului educaţional
în anul universitar 2017-2018

PLAN DE ACTIVITATE A CONSILIULUI ŞTIINŢIFIC USEFS 2017-2018

R E G U L A M E N T U L
ŞCOLII DOCTORALE

REGULAMENT
PRIVIND ORGANIZAREA STUDIILOR SUPERIOARE
DE DOCTORAT, CICLUL III

Raport de activitate 2016-2017