Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Alte Structuri

BULETIN INFORMATIV AL RECTORATULUI ŞI SINDICATULUI

2012

Buletin informativ al rectoratului Nr.1(1) - 2012

Buletin informativ al rectoratului Nr.2(2) - 2012

Buletin informativ al rectoratului Nr.3(3) - 2012

Buletin informativ al rectoratului Nr.4(4) - 2012

2013

Buletin informativ al rectoratului Nr.1(5) - 2013

Buletin informativ al rectoratului Nr.2(6) - 2013