Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Alte Structuri

Mesaj de felicitare al Rectorului USEFS V. Manolachi dr. hab., prof. univ., Antrenor Emerit